Chia Sẻ Chiến Thắng Của Bạn

475211d364f944d2a4f6fd8c1719e8fd

    1.    Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho Thành Viên Tham Gia tại Slot Game này bắt đầu vào 01/01/2022 12:00 (GMT + 8) cho đến khi 

           có thông báo mới. 

    2.    Khuyến mãi này dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND. 

    3.    Số lượng bạn bè để giới thiệu và số tiền gửi tối thiểu được minh họa bên dưới. 

 

 

Số tiền thắng tối thiểu Tiền Thưởng
800,000VND 163,000VND

 

           *Yêu cầu chia sẻ tiền thắng cược của mình trong nhóm Facebook, ít nhất 3 nhóm trên Facebook.

 

    4.    Để yêu cầu khuyến mãi, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với trích dẫn 

           ” Chia Sẻ Tiền Thắng ” vui lòng cung cấp Tài khoản CMD368 của bạn và, bằng chứng về ảnh chụp màn hình bạn đã chia sẻ trong 

           nhóm facebook. Tiền thưởng sẽ được ghi có vào Ví của bạn trong vòng 24 giờ 

    5.    Thành viên cần phải hoàn thành điều kiện yêu cầu của chương trình khuyến mãi là 1 vòng cược (x1)

           Ví dụ :

           Tiền Thưởng  163,000VND

           Doanh thu yêu cầu = 163,000VND x 1 = 163,000VND

    6.    Thành viên chỉ được tham gia chương trình khuyến mãi này mỗi ngày 1 lần.

 

    7.    Nếu thành viên không hoàn thành doanh thu yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được Khuyến mãi này,

           thì tất cả tiền thưởng và tiền thắng cược sẽ tự động bị hủy bỏ.

    8.    Thực hiện theo điều khoản và điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.