Giới Thiệu Thành Viên

7903617d660aae3321d522cd73095a2d

    1.    Chương trình khuyến mãi này dành cho Thành Viên Đang Tham Gia tại CMD368 bắt đầu vào 01/01/2022 12:00 (GMT + 8) cho đến khi có 

           thông báo mới. 

    2.    Khuyến mãi này dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND. 

    3.    Tiền tệ tương đương, Số lượng bạn bè để giới thiệu và số tiền gửi tối thiểu được minh họa bên dưới. 

 

 

Số lượng bạn bè giới thiệu  Số lần gửi tiền  Tổng số tiền gửi tối thiểu Giải thưởng
25 5 8,000,000 iPhone 15
30 5 12,500,000 Macbook Air

 

           *mỗi thành viên bạn giới thiệu phải gửi tiền 5 lần, với tổng số tiền gửi là 8,000,000 / 12,500,000 VND ở trong 3 tháng.

           *bạn chỉ có thể chọn một món quà bạn muốn : iphone 15 hoặc macbook air

           *giải thưởng có thể được chuyển thành tiền mặt vào ví cmd368 của bạn, theo giá thị trường

           *Nếu bạn giành chiến thắng và chia sẻ câu chuyện của mình trên Facebook & Instagram, CMD368 sẽ tặng thêm cho bạn một phần thưởng

 

    4.    Để yêu cầu khuyến mãi, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với trích dẫn ”  iphone 15 hoặc 

           macbook air ” Vui lòng cung cấp Tài khoản CMD368 của bạn và, tên đăng nhập thành viên bạn giới thiệu .

           Ví dụ :

           Trích dẫn: “iphone 13 hoặc macbook air”

           Nội dung: Tên người dùng CMD368 – XXX,tên đăng nhập thành viên bạn giới thiệu .

    5.    Nếu Người Giới Thiệu có nhận phần thưởng 150.000VND thưởng giới thiệu thì sẽ không được tính vào Số Lượng Bạn Bè Giới Thiệu.

    6.    CMD368 sẽ xem xét tất cả các thành viên mà bạn giới thiệu, Nếu thành viên mà bạn giới thiệu được chứng minh là không tuân theo 

           các quy tắc của trò chơi, Bạn và thành viên và người được giới thiệu ngay lập tức chương trình khuyến mãi sẽ hủy.

    7.    Thực hiện theo điều khoản và điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.