PKQ Giải Đấu Tầng Lớp Toàn Cầu

d7a9d34b862864a67450419d1fb630c7

Ngày thi đấu:: 10/06/2024 – 29/09/2024 Thời gian: Ba trận đấu hàng ngày bắt đầu từ 15:00 (GMT+7) Tiền tệ được hỗ trợ: Tất cả các sảnh địa phương và toàn cầu ● Đăng ký giải đấu:    ○ Mỗi trận đấu sẽ tiêu tốn Qcoin tương ứng và bao gồm các trận đấu miễn phí và trận đấu Qcoin […]