TẬN HƯỞNG CUỐI TUẦN CỦA BẠN

263add2f9140c913356e6b7aa1d7b7c1

1. Chương trình khuyến mãi này bắt đầu từ 01/01/2024, 00:00 (GMT+8) cho đến khi có thông báo mới.

2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thành viên đăng ký tiền tệ VND.

3. Khuyến mãi này áp dụng cho Thể Thao và không thể kết hợp với bất kỳ khuyến mãi nào khác.

4. Trò Chơi, Ngày Khuyến Mãi, Mã Khuyến Mãi, Tiền Gửi Yêu Cầu, Thưởng và Doanh Thu được minh họa ở bảng dưới đây:

 

 

 

Trò Chơi Ngày Khuyến Mãi Mã Khuyến Mãi Tiền Gửi Yêu Cầu Thưởng Doanh Thu
Thể Thao Mỗi Thứ Bảy SAT50 320.000
160.000 x3
Mỗi Chủ Nhật SUN50

 

 

Cách thức nhận thưởng

– Truy cập vào trang [ CHUYỂN GIAO ] sau đó nhập số tiền bạn muốn chuyển từ “VÍ CHÍNH” sang VÍ [ NHÀ CUNG CẤP ] hiện có.

– Chọn [ MÃ KHUYẾN MÃI ] được áp dụng từ danh sách cuộn xuống các mã khuyến mãi.

– Tiền Thưởng sẽ được cập nhật ngay vào VÍ NHÀ CUNG CẤP mà bạn đã chọn sau khi chuyển giao thành công.

 

5. Để rút tiền thắng, tiền gửi + tiền thưởng cần trai qua số vòng cược tương ứng đã nêu ở bảng trên.

Ví dụ :

Tiền gửi = 320,000 + Thưởng (160,000)

Doanh thu yêu cầu = (320,000 + 160,000) X 3 = 1,440,000

 

6. Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể yêu cầu khuyến mãi này MỘT LẦN trong MỖI THỨ BẢY và CHỦ NHẬT diễn ra khuyến mãi.

7. Nếu thành viên không hoàn thành doanh thu trong vòng 7 ngày thì tất cả tiền thưởng và tiền thắng nhận khuyến mãi sẽ bị khấu trừ

8. Thực hiện theo điều kiện và điều khoản khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.