SG GIẢI ĐẤU PLAY WIN

53c6c85416f3b6c1d300bc1335f0363d

Thời gian sự kiện : 27 tháng 5 năm 2024 – 26 tháng 8 năm 2024 ( GMT+8)

Giải đấu 1: 27 tháng 5 năm 2024 – 24 tháng 6 năm 2024

Vòng 1: 12:00 PM ngày 27 tháng 5 – 11:59 AM ngày 03 tháng 6 (GMT+8)

Vòng 2: 12:00 PM ngày 03 tháng 6  – 11:59 AM ngày 10 tháng 6  (GMT+8)

Vòng 3: 12:00 PM ngày 10 tháng 6 – 11:59 AM ngày 17 tháng 6 (GMT+8)

Vòng 4: 18:00 PM ngày 17 tháng 6 – 11:59 AM ngày 24 tháng 6 (GMT+8)

Giải đấu 2: 24 tháng 6 – 29 tháng 7 năm 2024

Vòng 1: 12:00 PM ngày 24 tháng 6 – 11:59 AM ngày 01 tháng 7 (GMT+8)

Vòng 2: 12:00 PM ngày 01 tháng 7 – 11:59 AM ngày 08 tháng 7 (GMT+8)

Vòng 3: 12:00 PM ngày 08 tháng 7 – 11:59 AM ngày 15 tháng 7 (GMT+8)

Vòng 4: 12:00 PM ngày 15 tháng 7  – 11:59 AM ngày 22 tháng 7 (GMT+8)

Vòng 5: 12:00 PM ngày 22 tháng 7 – 11:59 AM ngày 29 tháng 7 (GMT+8)


Giải đấu 3: 29 tháng 7 năm 2024 – 26 tháng 8 năm 2024

Vòng 1: 12:00 PM ngày 29 tháng 7 – 11:59 AM ngày 05 tháng 8 (GMT+8)

Vòng 2: 12:00 PM ngày 05 tháng 8 – 11:59 AM ngày 12 tháng 8 (GMT+8)

Vòng 3: 12:00 PM ngày 12 tháng 8 – 11:59 AM ngày 19 tháng 8 (GMT+8)

Vòng 4: 19:00 PM ngày 19 tháng 8 – 11:59 AM ngày 26 tháng 8 (GMT+8)

Thể lệ sự kiện: Trong thời gian hoạt động, người chơi đạt được phần thưởng cao nhất trong Tổng số tiền đặt cược (Tích lũy) sẽ đủ điều kiện để giành được giải thưởng!

Các trò chơi áp dụng: Tất cả trò chơi slot của Spadegaming ngoại trừ các trò chơi Jackpot.


CÁCH TÍNH ĐIỂM CỦA GIẢI ĐẤU

24,000 VND = 100 Điểm

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG 

XẾP HẠNG GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT
1 240,000,000
2 192,000,000
3 148,400,000
4 91,200,000
5 67,200,000
6 43,200,000
7 19,200,000
8 14,400,000
9 7,200,000
10 2,400,000
11 – 30 1,920,000
31 – 50 1,680,000
51 – 70 1,440,000
71 – 90 1,200,000
91 – 110 720,000
111 – 200 480,000
201 – 300 240,000
301 – 400 144,000
401 – 500 72,000

       ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

       1. Nếu một người chơi xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng, người chơi đó sẽ có thể giành được nhiều giải thưởng. Giải thưởng sẽ 

       được chuyển sau 72 giờ sau khi mỗi vòng đấu kết thúc, vui lòng kiểm tra các thay đổi trong số dư ví của người chơi..

       2. Người chơi sẽ có thể kiểm tra thứ hạng, quy tắc và điều khoản của mình thông qua biểu tượng “Giải đấu” có sẵn trong trò chơi.

       3. Nếu có hai hoặc nhiều người chơi có số điểm chiến thắng bằng nhau, người chơi ghi điểm trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

       4. Spadegaming có quyền loại một người chơi hoặc một nhóm người chơi nếu bị phát hiện sử dụng các phương pháp không trung thực, 

       gian lận hoặc đe dọa những người chơi/nhà điều hành khác hoặc bị phát hiện lợi dụng kẽ hở của hệ thống để ảnh hưởng đến kết quả.

       5. Spadegaming có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của hoạt động mà không cần thông báo trước

.