PKQ Giải Đấu Tầng Lớp Toàn Cầu

d7a9d34b862864a67450419d1fb630c7

Ngày thi đấu:: 10/06/2024 – 29/09/2024


Thi gian: Ba trn đấu hàng ngày bắt đầu t 15:00 (GMT+7)


Tiền t được hỗ tr: Tất c các snh đa phương và toàn cầu


● Đăng ký gii đấu:

   ○ Mỗi trn đấu sẽ tiêu tốn Qcoin tương ng và bao gồm các trn đấu miễn phí và trđấu Qcoin


● Danh sách gii thưởng :

   ○ Các cấp đ gii thưởng khác nhau, gii thưởng phong phú và số lượng phân phối gii ấ ố ố thưởng sẽ được phân phối theo hướng dẫn cho mỗi trn đấu.


● Phương thc thanh toán

   ○ Vic tính toán sẽ hoàn tất sau khi gii đấu kết thúc và thanh toán sẽ được thc hin sau đó.


PokerQ reserves the right to modify, change, or suspend this event.