Chào mừng EURO 2024

35a5156bf0faa79d4e9ff8f946fe9fb4

1. Chương trình khuyến mãi này bắt đầu từ 15/06/2024, 00:00 (GMT+8) đến 15/07/2024.

2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Thể Thao và không thể kết hợp với bất kỳ khuyến mãi nào khác.

3. Tiền Tệ, Giai Đoạn Thưởng, Tiền Gửi Tối Thiểu, % Thưởng, Thưởng Tối Đa và Doanh Thu Yêu Cầu được minh họa dưới đây:

Giai đoạn
Sự kiện Thời gian % Thưởng Tiền nạp tối thiểu Tiền thưởng tối đa Doanh thu
1 Vòng Bảng ( 1,2,3 ) 15/6 – 26/6 40% 100,000 2,000,000 x12
2 Vòng 1/8 29/6 – 2/7 60% 200,000 3,000,000 x18
3 Tứ Kết, Bán Kết, tranh 3/4 và Chung Kết 5/7 – 14/7 80% 500,000 4,000,000 x22

*Thành viên phải hoàn thành chương trình khuyến mãi từng “Giai đoạn thưởng” trước khi tham gia Giai đoạn tiếp theo.

 

4. Để nhận phần thưởng này, chỉ cần liên hệ qua Trò chuyện trực tiếp với trích dẫn “EURO 2024 180%”, vui lòng cung cấp tên người dùng CMD368 và số tiền gửi của bạn. Tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví thể thao của bạn sớm nhất có thể.

5. Trước khi rút bất kỳ khoản tiền thắng cược nào, tổng số tiền gửi + tiền thưởng phải được trải qua các vòng cược doanh thu theo yêu cầu bảng trên.

Ví dụ:

Giai đoạn Vòng Bảng.

Tiền Gửi :  100,000 + Thưởng 40% (40,000)

Doanh thu yêu cầu: (100,000 + 40,000) x 12 =  1,680,000 VND.

 

6. Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể yêu cầu khuyến mãi này MỖI GIAI ĐOẠN MỘT LẦN trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi.

7. Nếu thành viên không hoàn thành doanh thu trong vòng 7 ngày thì tất cả tiền thưởng và tiền thắng nhận khuyến mãi sẽ bị khấu trừ.

8. Thực hiện theo điều kiện và điều khoản khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.