Người Chơi Lớn 50% lên đến 200.000.000

2b263ea32363455db54c0d92ea4d74c1

    1.    Khuyến mãi này chỉ dành cho Thành Viên Cũ đã gửi tiền vào THỂ THAO và có hiệu lực từ ngày 01/08/2016, 00:00 (GMT + 8)

           cho đến khi nhận được thông báo.

    2.    Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND.

    3.    Mức nạp tối thiểu, tiền thưởng tối đa và doanh thu yêu cầu được minh họa phía dưới:

 

Mức Nạp Tối Thiểu Tiền Thưởng Tối Đa Doanh Thu Yêu Cầu
40.000.000 200.000.000 x25

 

    4.    Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia khuyến mãi này một lần duy nhất trong thời gian diễn ra khuyến mãi.

    5.    Để yêu cầu khuyến mãi, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với trích dẫn : ” Thưởng Người Chơi Lớn 

           50% ” Vui lòng cung cấp Tài khoản CMD368 của bạn và số tiền nạp, tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví Thể Thao trong thời gian nhanh nhất.

           

    6.    Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại thị trường Thể Thao ngay sau khi được cập nhật thành công.

    7.    Thành viên cần phải hoàn thành điều kiện yêu cầu của chương trình khuyến mãi là tiền gửi cộng với tiền thưởng nhân 25 lần (x 25) 

           trước khi rút tiền. 

           Ví dụ:

           Số tiền nạp: 40.000.000VND + khuyến mãi 50% (20.000.000VND)

           Điều kiện: (40.000.000 + 20.000.000) x 25 = 1.500.000.000VND

    8.    Tất cả vé cược Hòa, cược Hai Bên, Từ Chối / Hủy, cược Thương Mại (Trade-In) và những vé cược có tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), 

           -1.66 (Indo) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu hợp lệ của chương trình khuyến mãi.

    9.    Nếu thành viên không hoàn thành doanh thu yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được Khuyến mãi này, thì tất cả tiền thưởng và 

           tiền thắng cược sẽ tự động bị hủy bỏ.

   10.   Thực hiện theo điều khoản và điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.