OG NGƯỜI CUỐI CÙNG ĐỨNG VỮNG

33729742aa2c533664199ae233688153

Cơ cấu khuyến mãi

Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, hãy sẵn sàng cho thử thách cuối cùng về kỹ năng và may mắn trong Giải đấu Baccarat kéo dài 5 ngày của chúng tôi. Người chơi với tổng số tiền cược tích lũy cao nhất sẽ được thưởng tổng cộng 762,000,000 VND.

Điều khoản sự kiện  

• Chương trình khuyến mãi mở cửa cho tất cả Người chơi OG đã đặt cược thành công trên bàn giải đấu trong suốt thời gian khuyến mãi.

• Khuyến mãi sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 15h đến 23h mỗi ngày từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

• Người chơi phải tham gia từ ngày đầu tiên của giải đấu để đủ điều kiện tham gia các ngày tiếp theo.

• Người chơi với số tiền cược tích lũy cao nhất trong thời gian giải đấu được chỉ định và tại bàn được quy định sẽ được trao giải thưởng tương ứng và sẽ tiến lên ngày thi đấu tiếp theo.

• Không cần cược tối thiểu.

• Giải đấu Baccarat sẽ diễn ra tại một bàn được chỉ định, sẽ được hiển thị hàng ngày từ 15 giờ đến 23 giờ.

• Danh sách người chiến thắng sẽ được đăng một giờ sau sự kiện, và tiền thưởng sẽ được trao vào cuối giải đấu vào ngày 1 tháng 7.

• Hãy chú ý vào danh sách người chiến thắng xuất hiện trên bảng xếp hạng. Bạn có thể phát hiện mình trong số các ứng cử viên hàng đầu khi bạn tiếp tục tiến lên phía trước!

• Vô địch giải đấu sẽ được công bố vào lúc 3:00 PM ngày 1 tháng 7. Giữ nguyên!

Lưu ý: Oriental Games giữ quyền sửa đổi các điều khoản trên, đình chỉ hoặc hủy sự kiện này vào bất kỳ lúc nào.

Giải thưởng

Giải đấu ngày #:

Ngày và giờ của giải đấu

Nơi đặt cược Bàn Người chiến thắng Giải thưởng

đủ điều kiện Danh

 sách người chơi

NGÀY 1

26 Tháng 6, 2024

3:00 PM – 11:00 PM

M1
20 người chiến thắng 3,400,000

TIẾP TỤC 

ĐẾN NGÀY 2

NGÀY 2

27 Tháng 6, 2024

3:00 PM – 11:00 PM

M2 15 người chiến thắng 17,240,000

TIẾP TỤC 

ĐẾN NGÀY 3

NGÀY 3

28 Tháng 6, 2024

3:00 PM – 11:00 PM

M3 10 người chiến thắng 51,720,000

TIẾP TỤC 

ĐẾN NGÀY 4

NGÀY 4

29 Tháng 6, 2024

3:00 PM – 11:00 PM

C2 5 người chiến thắng 68,960,000

TIẾP TỤC 

ĐẾN NGÀY 5

NGÀY 5

30 Tháng 6, 2024

3:00 PM – 11:00 PM

M1 1 người chiến thắng 620,680,000 VÔ ĐỊCH CỦA GIẢI  ĐẤU